การเปลี่ยนและคืนสินค้า

หลักการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 • เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและจำนวนตรงตามคำสั่งซื้อหรือไม่ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งกลับภายใน 7 วันทำการ หากเกินจากวันที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านได้รับสินค้าดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วนตามจำนวนที่สั่งแล้ว
 • ท่านสามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันโดยสินค้านั้นจะต้องมีสภาพใหม่ และยังไม่ถูกใช้งาน
 • ท่านสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่ สินค้านั้นมีตำหนิ และไม่ได้มาตรฐาน

สินค้าที่สามารถคืนได้ต่อเมื่อ

 • มีความผิดพลาดจากทางโรงงาน เช่น ขนาด, การควบคุมคุณภาพการผลิต, สี, แบบ
 • เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ต่อเมื่อ

 • สินค้าที่ได้ถูกใช้งานแล้ว หรือ มีการเปิดหีบห่อภายใน
 • สินค้า sales ต่าง ๆ ไม่สามารถคืนได้

ขั้นตอนในการคืนสินค้าและการยกเลิกสินค้า

 • การส่งคืนและการยกเลิกสินค้า
  ผู้ใช้จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน และไปที่ บัญชีของฉัน > การส่งคืนและการยกเลิกสินค้า (ดังรูปที่ 1)
  จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าออนไลน์ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" (ดังรูปที่ 2)

  รูปที่ 1

  รูปที่ 2

 • การตรวจสอบสถานะการส่งคืนและยกเลิกสินค้า
  มีทั้งหมด 5 สถานะ ได้แก่
  - Pending Approval: อยู่ระหว่างการดำเนินการอนุมัติ
  - Approval: อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว
  - Resolved (Canceled): การแก้ไข (ถูกยกเลิก)
  - Resolved (Refunded): การแก้ไข (คืนเงิน)
  - Resolved (Replaced): การแก้ไข (เปลี่ยนสินค้าใหม่)

  ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่รายการที่ต้องการตรวจสอบ (ดังรูปที่ 3)
  จากนั้นสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงอ่านข้อความทั้งหมดได้ที่ RMA History (ดังรูปที่ 4)

  รูปที่ 3

  รูปที่ 4

หมายเหตุ
ในกรณีที่ Approval แล้วเท่านั้น ลูกค้าหรือผู้ใช้ทั่วไปต้องทำการส่งสินค้าพร้อมบิลใบเสร็จมาที่
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) แผนก Uniform Online ชั้น 3 เลขที่ 1112/53-75 ซอยปิยะวัชร ถนนสุขุมวิท 48 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110