วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) มีหลายช่องทางในการชำระเงิน สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.uniformbtnc.com ดังนี้

โอนเงินผ่านธนาคาร

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ เปิดบริการไว้หลายธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ

การชำระเงินตามใบแจ้งยอดชำระเงิน

ลูกค้าสามารถพิมพ์ใบเแจ้งยอดชำระเงิน หรือ Bill Payment และนำไปชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคาร
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ เปิดบริการไว้หลายธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารธนชาต

บัตรเครดิต

  • วีซ่า
  • มาสเตอร์การ์ด

ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัยโดยลูกค้าสามารถใช้บัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดจากธนาคารใดก็ได้ หลังจากที่เลือกวิธีการชำระเงินแล้ว ระบบจะเชื่อมต่อกับ Payment Gateway ของธนาคาร ให้ลูกค้าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า เมื่อดำเนินการสำเร็จแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าของร้านค้าออนไลน์

หมายเหตุ: ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกเปลี่ยนจากข้อความเป็นให้เป็นรหัสและถูกส่งไปด้วยระบบที่มีความปลอดภัย ธนาคารจะเป็นผู้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าในระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย