บริการของเรา

“เชื่อถือได้ในบริษัท มั่นใจได้ในกำลังผลิต วางใจได้ในประสบการณ์”

เราได้รับความไว้วางใจในการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ พนักงานของสถาบันระดับสากล และระดับประเทศมากมายอาทิ

การบริการผลิต

บริษัทฯ บริการตัดเย็บเน้นรูปทรง การสวมใส่ที่สบาย ความประณีตและความคงทน โดยจัดเตรียมกลุ่มขนาดเสื้อที่หลากหลาย เพียงพอแก่องค์กร เพื่อพนักงานสามารถเลือกขนาดให้เหมาะสมกับรูปร่าง และวางแผนระยะเวลาการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้เครื่องแบบที่มีคุณภาพ ที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

ประสบการณ์ความชำนาญ

UNIFORM SPECIALIZER เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการคิดค้นขนาดเสื้อผ้า ให้มีขนาดมาตรฐานที่หลากหลายและ ครอบคลุมทุกรูปร่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พนักงานในการเลือกขนาดที่เหมาะสม กับรูปร่างของแต่ละบุคคล เพื่อเสริมบุคลิกและความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่อย่างดีที่สุด โดยได้จัดมาตรฐาน ของขนาดสินค้าเป็น 4 รูปร่าง อันได้แก่ Young and Slim, Young and healthy, Mature and Slim และ Mature an Healthy ที่สามารถขยายความละเอียดของขนาด ได้คลอบคลุมกว่า 50 ขนาด จึงได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้เป็นผู้ดูแลการออกแบบและผลิตเครื่องแบบ