วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 • เริ่มจากการกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการล็อกอิน หรือ สมัคสมาชิกใหม่ (ดังรูปที่ 1.1)
 • จากนั้นคลิกที่ "สมัครสมาชิกที่นี่" เพื่อทำการสมัครสมาชิกใหม่ (ดังรูปที่ 1.2)

รูปที่ 1.1

รูปที่ 1.2

 

2.

ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดสมาชิก

 • การสมัครแบบบุคคลทั่วไป
  กรอกรายละเอียด และกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" (ดังรูปที่ 2.1)
 • การสมัครแบบพนักงาน
  คลิกที่ "คลิกที่นี่" (ดังรูปที่ 2.1) จากนั้นกรอกรายละเอียด และกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" (ดังรูปที่ 2.2)

รูปที่ 2.1

รูปที่ 2.2

 

3.

ขั้นตอนการเลือกสินค้าใส่รถเข็น

 • เลือกสินค้าจากหมวดที่ต้องการ จากนั้นคลิกเข้าไปในหน้ารายละเอียดของสินค้าที่ท่านต้องการ จำเป็นต้องระบุ Size , Color (หากมี) และจำนวนชิ้นที่ต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม "หยิบใส่รถเข็น" เพื่อนำสินค้าใส่รถเข็นของฉัน (ดังหมายเลข 4 รูปที่ 3.1 )
 • ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า และยอดชำระทั้งหมด โดยกดปุ่ม หรือ ไอคอนรูปรถเข็น โดยระบบจะแสดงรายการสินค้า 3 รายการล่าสุด และจำนวนยอดที่ชำระทั้งหมด (ดังหมายเลข 5.1 รูปที่ 3.2)
 • หากต้องการสั่งซื้อสินค้า และตรวจสอบรายละเอียดของรายการสั่งซื้อทั้งหมด ให้กดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า" (ดังหมายเลข 5.2 รูปที่ 3.2 )

รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.2

 

4.

ขั้นตอนการตรวจสอบรายการสินค้าที่รถเข็นของฉัน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการที่สั่งซื้อทั้งหมด รวมถึงสามารถเข้าไปแก้ไขรายการสินค้าแต่ละชิ้นที่สั่งซื้อได้

รูปที่ 4.1

 • หน้ารถเข็นของฉัน ท่านสามารถแก้ไขรายการสินค้า ลบรายการสินค้า และทำการบันทึกอัพเดทข้อมูล ให้กดปุ่ม "อัพเดทรถเข็น"
  (ดังหมายเลข 6.1 รูปที่ 4.1 )
 • หากท่านต้องการชำระเงิน ให้กดปุ่ม "เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน"
  (ดังหมายเลข 6.2 รูปที่ 4.1)

 

5.

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน

ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน ดังนี้

1. SHIPING

 • กรณีที่ไม่เคยกรอกข้อมูลที่อยู่
  ท่านจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อดำเนินการต่อไป (ดังรูปที่ 5.1)
 • กรณีที่เคยกรอกข้อมูลที่อยู่แล้ว
  เลือกที่อยู่ที่ต้องการจัดส่ง หรือ หากต้องการใส่ที่อยู่ใหม่ให้เลือก "ที่อยู่ใหม่" ในที่นี่ต้องกรอกที่อยู่ใหม่ให้เรียบร้อย
  หรือเลือกที่อยู่ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อดำเนินการต่อไป (ดังรูปที่ 5.2)

รูปที่ 5.1

รูปที่ 5.2

 

 

2. PAYMENT & REVIEW

 • เลือกประเภทการจ่ายเงิน (Credit Card / Bill Payment)
 • ท่านสามารถตรวจสอบและยืนยันการสั่งซื้อของท่าน ให้กดปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"

กรณีที่เลือกการชำระเงินแบบ Credit Card (ดังรูปที่ 5.3 - 5.4)

 • หลังจากเสร็จสิ้นจะขึ้นหน้ารอการชำระเงิน ท่านสามารถพิมพ์ใบสั่งซื่อได้ โดยคลิก "ที่นี่ " และเลือกชำระเงินผ่านทางออนไลน์ โดยกดปุ่ม "BANK PAYMENT GATEWAY"

 

รูปที่ 5.3

รูปที่ 5.4

 

 

กรณีที่เลือกการชำระเงินแบบ Bill Payment (ดังรูปที่ 5.5 - 5.6)

 • หลังจากเสร็จสิ้นจะขึ้นหน้ารอการชำระเงิน ท่านสามารถพิมพ์ใบสั่งซื่อได้ โดยคลิก"ที่นี่ " และเลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงินได้ จากนั้นค่อยพิมพ์ใบนำฝากพิเศษ กดที่ปุ่ม "พิมพ์ใบชำระเงิน" เพื่อนำไปยื่นจ่ายกับธนาคารอีกครั้ง

รูปที่ 5.5

รูปที่ 5.6