การจัดส่งสินค้า

ข้อมูลการจัดส่ง

หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อและจ่ายเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลอีกครั้ง
โดยทำการส่งของตามระยะเวลาในการจัดส่ง ดังนี้

  • สินค้าพร้อมส่ง จัดส่งสินค้าให้ภายใน 7 วัน หลังจากทางร้านได้รับการแจ้งโอนเงิน
  • สินค้าสั่งผลิต จัดส่งสินค้าให้ภายใน 45 วัน หลังจากทางร้านได้รับการแจ้งโอนเงิน

ในกรณี ที่ท่านต้องการตรวจสอบคำสั่งซื้อและติดตามสถานะสินค้าได้ ดังนี้