อาชีพ(ร่วมงานกับเรา)

เจ้าหน้าที่การตลาด 5 อัตรา

 1. หญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS word, Excel, Internet ได้
 4. สามารถพูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 5. มีความอดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดีไซน์เนอร์ 3 อัตรา

 1. หญิง / ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ  ปริญญาตรี สาขา ออกแบบแฟชั่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. คุณสมบัติพิเศษ สามารถวางคอลเลคชั่น, มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านแฟชั่น
 4. หากมีประสบการณ์ในการเป็นดีไซน์เนอร์ทางด้านเสื้อผ้าวัยรุ่น และบูติคสตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Merchandiser 3 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. หน้าที่วิเคราะห์สินค้าขายดี ขายไม่ดี
 2. โอนย้ายสินค้าระหว่างจุดขาย เพื่อให้เกิดการขาย
 3. ประสานงานติดต่อฝ่าย Warehouse, ขนส่ง

คุณสมบัติ

 1. หญิง / ชาย  อายุ  21 - 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์  ไหวพริบดี  และมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์
 4. มีความเข้าใจในแบรนด์
 5. มีความรับผิดชอบ  และความอดทน
 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. ใช้งานโปรแกรม MS Words, MS Excel, MS Powerpoint / Graphic programs : Photoshop, Illustrator

Copy Writer Social Media 10 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. จัดการ Facebook แฟนเพจ  โดยการปรับปรุง ข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูล
 2. การพัฒนา Content เพื่อเพิ่มยอดขาย และการมีส่วนร่วมจาก Social Media
 3. สามารถพัฒนาข้อมูล และการวิเคราะห์เนื้อหา
 4. ตรวจสอบการควบคุม และการจัดการ  การวางแผน  การสื่อสารการตลาด, การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการขาย และการวางแผนสื่อ Online
 5. ทำแผน  สื่อสารการตลาด
 6. สรุป และวิเคราะห์ ช่องทางเพื่อให้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 1. หญิง / ชาย  อายุ  21 - 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์  มีไหวพริบดี  และมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์
 4. มีความรับผิดชอบ  และความอดทน
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. สนใจงาน Online  Business
 7. ใช้งานโปรแกรม MS Words, MS Excel, MS Powerpoint / Graphic programs : Photoshop, Illustrator

Visual Merchandiser 10 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลเรื่องการจัดวาง และการนำเสนอสินค้า (Visual Merchandising)
 2. สามารถออกแบบสร้างสรรค์ In-Store POP, Banner, Shop window รวมถึงการประสานงาน Supplier เพื่อติดตั้งให้สมบูรณ์
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขายและการตกแต่งพื้นที่

คุณสมบัติ

 1. หญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์
 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 4. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, in-design.
 5. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 6. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ตามจุดขายในศูนย์การค้าทั้งใน กทม., ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. ตรวจเอกสารบัญชีด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 3. ติดตามเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนตามรอบที่ บริษัทฯ กำหนด
 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. หญิง / ชาย อายุ 22 – 28 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป ลูกหนี้ สต็อกสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง

พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า/ร้านสาขา จำนวนมาก

 1. เพศ ชาย / หญิง   อายุ 18- 25 ปี
 2. วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี    ส่วนสูง  150  ซ.ม.ขึ้นไป
 3. มีบุคลิกดี รักงานขาย และการบริการ

สวัสดิการ

 1. สวัสดิการด้านประกันสังคม
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางบ่อย)
 3. ค่าเครื่องแต่งกาย / ยูนิฟอร์ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ค่ายานพาหนะ
 6. โบนัสตามผลดำเนินการของบริษัท
 7. วันหยุดตามประเพณี
 8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพบิดา / มารดา / บุตร
 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
 10. อื่นๆ ตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน

สนใจติดต่อ

แผนกทรัพยากรมนุษย์
0 2391 3320, 0 2391 3311 ต่อ 101
086 351 4804
Hrbtnc@gmail.com