ข้อมูลบริษัท

" แตกต่างด้วยความชำนาญ และประสบการณ์ของมืออาชีพ "

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2512 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ทำธุรกิจผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่อยู่ในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ว่าเป็นสินค้าที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูงมาโดยตลอด กำลังการผลิตของเราประกอบด้วยโรงงานมาตรฐาน ในเครือ 5 โรงงาน มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,560 คน มีศักยภาพในการผลิตปีละ 598,500 ชิ้น และพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

บริษัทฯ มีตราสินค้าคุณภาพอยู่ในเครือทั้งสิ้น 10 แบรนด์ ด้วยกันคือ GUY LAROCHE, GSP, LOF•FI•CIEL, C&D, JOUSSE, SWITCH, FLIP, STEPHANIE, ADOLFO DOMINGUEZ และ TRUCCO ซึ่งล้วนแต่เป็นตราสินค้า ที่ได้รับความเชื่อถือ นิยมชมชอบจากกลุ่มเป้าหมายระดับ A ถึง A+ เป็นอย่างสูง

ด้วยความสามารถและประสบการณ์สั่งสมในการผลิตสินค้าคุณภาพ บริษัทฯ ได้จัดหน่วยงานพิเศษ เพื่อดูแลการออกแบบและผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับ องค์กรภายใต้แบรนด์ UNIFORM SPECIALIZER ด้วยแนวคิด UNITY FOR SUCCESS การรวมพลังแห่งความสำเร็จ ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ ขององค์กร รวมความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว

ประเภทของการบริการ

UNIFORM SPECIALIZER เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถ ในการดูแลการออกแบบและผลิตเครื่อง- แต่งกายสำหรับองค์กร โดยให้บริการใน 2 ลักษณะคือ

1. การบริการออกแบบ

บริษัทฯ ทำการศึกษาภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์ หลักการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการศึกษาสถานที่ให้บริการและ ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • เพื่อศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอกลุ่มสี ลายผ้า เอกลักษณ์ รูปแบบและเนื้อผ้ารวมถึง Accessories เช่น ผ้าพันคอ เนคไท เข็มขัดและกระเป๋า
  • เพื่อสร้างภาพรวมที่เป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ให้แก่องค์กร ทั้งนี้การออกแบบจะเน้นการส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ขณะเดียวกับที่ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานและการให้บริการขององค์กร
  • เพื่อสร้างการจดจำและความรู้สึกที่ดีต่อพนักงานในองค์กร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับองค์กร

2. การบริการผลิต

บริษัทฯ บริการตัดเย็บเน้นรูปทรง การสวมใส่ที่สบาย ความประณีตและความคงทน โดยจัดเตรียม กลุ่มขนาดเสื้อที่หลากหลายเพียงพอแก่องค์กร

  • เพื่อพนักงานสามารถเลือกขนาดให้เหมาะสมกับรูปร่าง และวางแผนระยะเวลาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  • เพื่อให้ได้เครื่องแบบที่มีคุณภาพ ที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

ประสบการณ์ความชำนาญ

UNIFORM SPECIALIZER เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการคิดค้นขนาดเสื้อผ้า ให้มีขนาดมาตรฐานที่ หลากหลายและครอบคลุมทุกรูปร่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พนักงานในการเลือกขนาดที่เหมาะสม กับรูปร่างของแต่ละบุคคล เพื่อเสริมบุคลิกและความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่อย่างดีที่สุด โดยได้จัดมาตรฐานของขนาดสินค้าเป็น 4 รูปร่าง อันได้แก่ Young and Slim, Young and healthy, Mature and Slim และ Mature an Healthy ที่สามารถขยายความละเอียดของขนาดได้คลอบคลุมกว่า 50 ขนาด

UNIFORM SPECIALIZER จึงได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้เป็นผู้ดูแลการออกแบบ และผลิตเครื่องแบบอย่างต่อเนื่อง

UNIFORM SPECIALIZER
UNITY OF SUCCESS
“เชื่อถือได้ในบริษัท มั่นใจได้ในกำลังผลิต วางใจได้ในประสบการณ์”